SEZNAM IZDELKOV

Rudarjenje vključuje pridobivanje dragocenih mineralov ali geoloških materialov iz zemlje, ki obsega raziskovanje, pridobivanje, predelavo in transport materiala. Taljenje kovin, sestavni del rudarjenja, je postopek pridobivanja kovin, kot so železo, baker in aluminij, iz rud.
Tipični koraki pri taljenju kovin vključujejo:
Rudarstvo: Pridobivanje rud, ki vsebujejo želene kovine iz zemlje.
Drobljenje in mletje: razgradnja rud na manjše delce za boljšo površino.
Koncentracija: ločevanje dragocenih mineralov iz odpadnega materiala (jale).
Taljenje: Segrevanje zgoščene rude v peči pri visokih temperaturah za ekstrakcijo kovine z odstranjevanjem nečistoč.
Rafiniranje: Nadaljnji postopki čiščenja za doseganje želene čistosti kovin.
Rudarstvo in taljenje imata znatne vplive na okolje zaradi procesov ekstrakcije, nastajanja odpadkov, sproščanja onesnaževal in sprememb krajine. V teku so prizadevanja za zmanjšanje teh vplivov s tehnologijo in skladnostjo z okoljskimi predpisi.


Rudarstvo in taljenje kovin vključuje: elektrodeponirana titanova elektroda za kobalt,elektrodeponirana titanova elektroda za cink,elektrodeponirana titanova elektroda za baker,elektrodeponirana titanova elektroda za nikelj-kobalt.

4