SEZNAM IZDELKOV

Oprema za elektrolizo za proizvodnjo vodika je razdeljena na dve glavni vrsti: alkalne elektrolizatorje in elektrolizerje s protonsko izmenjevalno membrano (PEM). Alkalni elektrolizerji: To so dolgotrajne naprave, ki uporabljajo tekoče elektrolite, kot je kalijev hidroksid. Znani so po vzdržljivosti, vendar so manj učinkoviti v primerjavi z novejšimi elektrolizatorji PEM.
Elektrolizerji s protonsko izmenjevalno membrano (PEM): Sodobni in učinkoviti elektrolizerji PEM uporabljajo trdne polimerne membrane za cepitev vode na vodik in kisik. Delujejo pri nižjih temperaturah in nudijo hitrejše odzivne čase.
Ključne komponente vključujejo elektrode, elektrolit (tekoči za alkalne, trden polimer za PEM), napajanje (iz obnovljivih virov ali omrežja), sisteme za ločevanje plinov in krmilne enote za varno delovanje.
Pri izbiri opreme za elektrolizo upoštevajte učinkovitost, stroške, razširljivost, potrebe po vzdrževanju in predvideno uporabo (industrijska, komercialna ali stanovanjska). Namen nenehnega napredka je povečati učinkovitost, znižati stroške in razširiti obseg uporabe vodika.


Oprema za elektrolizo za proizvodnjo vodika vključuje: sklop elektroda-diafragma za elektrolizo alkalne vode,elektrolizerji s polimerno elektrolitno membrano (pem).,nel alkalni elektrolizator,elektrolizator z ionsko membrano.

4