SEZNAM IZDELKOV

Elektrokemijska oprema zajema različna orodja in naprave, ki se uporabljajo v elektrokemiji, veji znanosti, ki se ukvarja s interakcijo med električnimi in kemičnimi procesi. Ta oprema je zasnovana za omogočanje in proučevanje kemičnih reakcij, ki vključujejo elektriko. Nekatere pogoste komponente in instrumenti vključujejo:
Potenciostat/Galvanostat: Pomemben instrument, ki se uporablja za nadzor napetosti (potenciostat) ali toka (galvanostat) med elektrokemijskimi poskusi. Pomaga pri dovajanju natančnih potencialov ali tokov na delovno elektrodo.
elektrode: To so ključne komponente, ki so na voljo v različnih vrstah, kot so referenčne elektrode, delovne elektrode in protielektrode. Olajšajo elektrokemično reakcijo z ustvarjanjem ali porabo elektronov.
Raztopine elektrolitov: Raztopine, ki vsebujejo ione, ki olajšajo gibanje naboja med elektrodami med elektrokemičnim procesom. Elektrokemične celice: Te celice so naprave, v katerih potekajo elektrokemične reakcije. Razdelimo jih lahko na različne vrste, kot so celice z dvema elektrodama, celice s tremi elektrodami itd., glede na njihovo konfiguracijo.
Elektrokemični analizatorji: Instrumenti, ki se uporabljajo za analizo in merjenje elektrokemičnega obnašanja snovi. Pogosto vključujejo zmogljivosti za voltametrijo, amperometrijo, impedančno spektroskopijo in druge elektrokemijske tehnike.


Elektrokemična oprema vključuje: visoko učinkovit rezervoar za raztapljanje bakra,anoda iz bakrene folije,rezervoar za titanovo anodo,stroj za površinsko obdelavo bakrene folije,oprema za elektrokatalitsko oksidacijo za razgradnjo amoniakovega dušika,oprema za elektrokemično razgradnjo organskih snovi,sklop elektroda-diafragma za elektrolizo alkalne vode,elektrolizerji s polimerno elektrolitno membrano (pem).,nel alkalni elektrolizator,elektrolizator z ionsko membrano,generator visoke koncentracije natrijevega hipoklorita (elektroliza diafragme),nacl membranski elektrolizator.


19